Bij Koring Freight Forwarders zijn wij verantwoordelijk voor het soepel afhandelen van alle douaneformaliteiten en -procedures voor uw goederen. Ons deskundige team zorgt voor alle benodigde documentatie, zoals invoer- en uitvoerverklaringen, douaneaangiften en andere vereiste papieren.

Wij zorgen ervoor dat uw zending voldoet aan alle wettelijke vereisten en regelgeving voor grensoverschrijdende handel, wat cruciaal is voor een tijdige en probleemloze doorvoer van uw goederen. Onze nauwe samenwerking met autoriteiten en instanties garandeert een vlotte douaneafhandeling en correcte verwerking van eventuele douanerechten of belastingen. Bij Koring Freight Forwarders staat uw zending altijd centraal, met professionele zorg voor een naadloze logistieke ervaring.

Neem contact op